Jongeren niet kwetsbaarder dan ouderen op de werkvloer

De Arbowet verplicht ondernemers om in hun arbobeleid specifiek rekening te houden met kwetsbare groepen medewerkers. De groep jongeren is daar één van. Maar uit de Monitor Arbeidsongevallen van TNO blijkt dat jongeren juist minder vaak slachtoffer zijn geweest van ongevallen op de werkvloer dan hun oudere collega’s. De monitor gaat over 2010 en is in juli 2012 gepubliceerd.

Twee Tweede Kamerleden hadden het rapport naar de minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestuurd en gevraagd om zijn reactie daarop. De Kamerleden refereerden met hun vragen aan cijfers uit het zogeheten Letsel Informatie Systeem (LIS). Hierin worden gegevens verzameld over ongevallen van werknemers die behandeld zijn op de spoedeisende hulp. Hieruit zou blijken dat jongeren buitenproportioneel vaak gewond raken op de werkvloer.
 
De minister gaat van de TNO-cijfers uit en bevestigd dat uit die cijfers blijkt dat jonge werknemers met een flexibel arbeidscontract minder vaak arbeidsongeval krijgen dan jonge werknemers met een vast contract.
Toch blijft het ministerie zich inzetten voor de jongeren als risicogroep in bepaalde sectoren. Zo steunt SZW onder andere een veiligheidscampagne, workshops gericht op nieuwkomers in de sector Transport en Logistiek en een integrale aanpak voor nieuwkomers in de Metaalsector.
 
Zelf – na registratie – de Monitor Arbeidsongevallen van TNO lezen? Klik hier
Meer lezen over het Letsel Informatie Systeem? Klik hier