Invoering werkkostenregeling pas op 1-1-2015

De invoeringsdatum van de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) is een jaar opgeschoven en gaat pas in op 1-1-2015. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de regeling eerst verder versimpelen voordat hij definitief wordt ingevoerd. De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige 29 bestaande regelingen voor verstrekkingen aan het personeel.

In zijn brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris laten weten dat hij de regeling op een aantal onderdelen wil versimpelen. Zaken als werkplekcriterium, wat als werk en wat als privé aangemerkt moet worden en het loonbegrip moeten nog verder worden uitgewerkt om een regeling te kunnen invoeren die inderdaad in staat is om de administratieve lastendruk bij bedrijven en overheid te verminderen.
 
Zelf de brief van de staatssecretaris lezen? Klik hier