Geen handtekeningen meer nodig voor OR-kandidaat

Tegen de zin van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de meerderheid van de Tweede Kamer een motie aangenomen van D66-lid Steven van Weyenberg om de verplichte handtekeningen voor OR-leden die zich via een vrije lijst kandidaat voor de OR willen stellen af te schaffen. Het zou de ongelijkheid tussen vakbondsleden en medewerkers die geen lid zijn van een vakorganisatie om zich kandidaat te stellen moeten wegnemen. 

In de huidige verkiezingsprocedure hebben de vakbonden als eerste het recht om kandidaten voor de OR te mogen stellen. Medewerkers die zich via de bond kandidaat stellen hoeven geen handtekeningen te verzamelen bij collega’s om hun kandidatuur te ondersteunen. Hooguit volgt er overleg binnen de bond over de volgorde van de kandidaatstelling op de vakbondslijst.
 
Medewerkers die zich via een vrije lijst kandidaat stellen moeten maximaal 30 handtekeningen van collega’s verzamelen om zich kandidaat te mogen stellen. Collega’s die lid zijn van een bond die kandidaten heeft gesteld mochten niet tekenen. Controle daarop door de verkiezingscommissie van de OR was- gegeven de privacywetgeving – al lang niet meer mogelijk. Bij ondernemingen onder de 100 medewerkers wordt daarom het aantal van 10 handtekeningen – gezien de wetsgeschiedenis – als voldoende beschouwd.
Het is nog niet duidelijk wat de minister met het amendement  gaat doen. De minister heeft in zijn antwoordbrief aan de Tweede Kamer over de medezeggenschap daar geen mededeling over gedaan.