Ziekteverzuim daalt in de zorg in 2012

Het ziekteverzuim van medewerkers in de zorg is in 2012 licht gedaald ten opzichte van 2011. In 2011 was dat nog 5,3 procent, in 2012 is dat tot 5,1 procent teruggelopen. Vooral het kortdurend verzuim is teruggelopen, maar het langdurig verzuim (langer dan een jaar niet kunnen werken) is licht gestegen. Voor de VVT-sector – traditioneel een sector met een hoger verzuim – ligt het gemiddelde verzuim op 6 procent.

De cijfers rollen uit een onderzoek onder 500 zorgorganisaties waarin zo’n half miljoen medewerkers werkzaam zijn. De daling van het verzuim is al in 2008 (5,45%) ingezet. Alleen in 2011 was er kleine stijging Het langdurige verzuim stijgt al jaren licht. Ook het aantal keren dat een werknemer zich ziek meldt is afgenomen. Dat lag een aantal jaren geleden op 1,5 keer per jaar; in veel organisaties is dat nu gemiddeld onder de 1 terecht gekomen. Ook het ‘grijs’ verzuim is afgenomen, dat is verzuim dat rechtstreeks te koppelen valt aan het gedrag van de medewerker. Denk aan medewerkers die zich na het carnaval ziekmelden of op zondagavond terugkeren van vakantie en op maandag weer moeten beginnen. Medewerkers worden sneller en vaker op dit gedrag aangesproken.
 
Meer lezen over de verzuimcijfers in de zorg? Klik hier