Werkvloer wordt onveiliger

Bedrijven en organisaties blijken steeds minder geld uit te geven aan het opleiden van werknemers tot bedrijfshulpverleners. En als er al BHV-ers zijn, dan krijgen die minder vaak een herhalingscursus aangeboden. Grote opleidingscentra voor bedrijfshulpverlening zien een daling in het aantal cursussen van enkele procenten. Exacte cijfers ontbreken, omdat er geen centrale organisatie is die de cijfers bijhoudt. Voor de Ondernemingsraad blijft het van belang om aandacht voor de veiligheid op de werkvloer te houden. Wijzigingen in het BHV-beleid zijn instemmingsplichtig.

Sinds 2007 is er geen wettelijke verplichting meer om ieder jaar een herhalingscursus te volgen. Dat kan – naast de economische crisis – één  van de redenen zijn waarom er minder herhalingscursussen worden gevolgd. Daarentegen is elke werkgever verplicht om maatregelen op het gebied van de bedrijfshulpverlening te nemen. Daar hoort het aanwijzen en opleiden van voldoende BHV-ers bij, maar ook het oefenen met ontruimen en het bijhouden van de BHV-kennis. 
De Ondernemingsraad of zijn VGWM-commissie kan aandacht blijven vragen voor het BHV-beleid, de (bij)scholing van BHV-ers en het houden van ontruimingsoefeningen. Als de bestuurder zijn beleid wil wijzigen is daar de instemming van de OR voor nodig.