Veel fouten in jaarrekening

Artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht op veel ongevraagde informatie. Zo heeft de ondernemingsraad  – ongevraagd – recht op de jaarrekening – in het Nederlands – van het bedrijf. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat er in de verslagen van vier op de tien ondernemingen fouten zitten.

Het aantal fouten is – ten opzichte van 2011 – gedaald. Toen was bijna de helft van de jaarverslagen niet juist. Grotere ondernemingen maken minder fouten dan kleinere, het aantal fouten in het verslag daalde van drie naar twee. Onder elk van de jaarverslagen stond een handtekening van een accountant, dat blijkt geen waterdichte garantie voor een juist verslag.
 
Narekenen door de OR hoeft niet
Het is zeker geen taak van de Ondernemingsraad om de jaarverslagen op fouten na te zien, maar als – na bestudering – blijkt dat er fouten inzitten, kan dat natuurlijk wel voor overleg met de bestuurder geagendeerd worden. Fouten kunnen leiden tot hogere afdachten aan de Belastingdienst en hebben mogelijk invloed op het bedrijfsresultaat. En als dat als argument wordt gebruikt om voorgenomen besluiten te rechtvaardigen kan het wel eens lastig en ingewikkeld worden als blijkt dat de verstrekte informatie niet juist was.
De bevoegdheden van de OR op het gebied van de financiële informatie zijn terug te vinden in het ‘Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985’. 
 
Zelf het verslag van de AFM lezen? Klik hier