Toolkit ‘Gezond Werk’ biedt praktische informatiebron

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de toolkit ‘Gezond Werk’ ontworpen. De toolkit is gemaakt voor professionals die werknemers gezond en vitaal aan het werk willen houden. Dat is ook wat de Ondernemingsraad wil, dus vormt de toolkit een belangrijke en praktische  informatiebron voor de OR.

Hoewel de toolkit gemaakt is voor arboprofessionals, bedrijfsartsen en HR-managers kan de OR ook zijn voordeel doen met deze informatie. In de toolkit zitten factsheets, PowerPointpresentaties, flyers en een film waarmee de OR aandacht kan krijgen voor betere arbeidsomstandigheden en gezonde en vitale werknemers. En werknemers die zich fit voelen zullen minder verzuimen en meer presteren. 
 
Zelf de toolkit ‘Gezond werk’ bekijken? Klik hier