Ontslagverbod vanwege bereiken 65-jarige leeftijd

Werknemers die 65 worden mogen niet om die reden ontslagen worden. Dat is ondermeer de strekking van de brief die staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zelfs als de CAO bepaald dat bij 65 ontslag volgt is dat ontslag nietig. De brief bevat ook de regeling waarmee een werknemer binnen twee maanden na beëindiging een beroep kan doen op de nietigheid van zijn ontslag. Voor de OR is het van belang om de eigen CAO na te zien op de bepalingen voor ontslag en werknemers te attenderen op de onrechtmatigheid als ze nu met 65 jaar worden ontslagen.

Procedure
Bij ontslag vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd moet de werknemer de werkgever verzoeken om alsnog zijn gebruikelijke loon te betalen. Door het verhogen van de AOW-leeftijd is ontslag op 65-jarige leeftijd in strijd met de wet.
 
Sommige CAO’s bevatten foute bepalingen
In 39 van de CAO’s staat dat het dienstverband wordt beëindigd op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 65 wordt. Die bepaling is niet langer rechtsgeldig. Er moet staan dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de  – nu nog variërende – AOW-gerechtigde leeftijd. De staatssecretaris wil dat de werkgevers en vakorganisaties zelf hun CAO’s in lijn met de wettelijke bepalingen brengen.
 
Zelf de brief (bladzijde 15 e.v.) van staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer lezen? Klik hier