Mogelijk uitstel Werkkostenregeling

Het is nog maar zeer de vraag of de geplande invoering van de Werkkostenregeling (WKR) op 1-1-2014 wel doorgaat. Er blijken nog al wat onvolkomenheden in de regeling te zitten die eerst opgelost moeten worden voordat de regeling definitief wordt ingevoerd. Daarnaast blijken veel werkgevers niet erg enthousiast over de WKR en blijken sommige nieuwe CAO’s geen rekening te houden met de WKR.

Staatssecretaris Weekers gaat aan de slag met het aanpakken van de knelpunten, de regeringscoalities in de Tweede Kamer zijn akkoord met het uitstel. De oude regels voor verstrekkingen aan het personeel blijven dan nog één of twee jaar langer van kracht. 
In 2012 heeft het ministerie de toepassing van de regeling tot dusverre geëvalueerd. Uit die evaluatie bleek dat de werkgevers niet erg tevreden zijn over de regeling, die willen liever afstel dan uitstel. 
 
CAO’s houden (nog) geen rekening met WKR
Complicaties bij de toepassing van de WKR kunnen ontstaan doordat nieuw afgesloten CAO’s (nog steeds) regelingen bevatten die onder de 1,5 procent forfaitaire ruimte vallen. Er wordt in de CAO geen rekening gehouden met de invoering van de WKR. 
Zo zijn er nieuwe CAO’s met een looptijd tot 2016 die nog steeds bepalen dat werknemers loon moeten kunnen omruilen voor een vergoeding voor vakbondscontributie. Ook andere cafetariaregelingen worden gewoon in stand gehouden. Dat kan en dat mag, maar die verstrekkingen gaan wel van de belastingvrije ruimte af. Het betekent dat een deel van deze ruimte al wordt verbruikt door de regelingen uit de CAO.