Werknemers minder vaak en minder lang ziek

In 2012 zijn meer mensen door stress ziek geworden. Een derde van de medewerkers die langdurig verzuimden in 2012, was geveld door psychische klachten. En meer jonge mensen leiden aan deze klachten. Maar desondanks nam over de hele linie verzuim af. Werknemers waren voor het eerst minder vaak én minder lang thuis. Dat blijkt uit een analyse  – gebaseerd op ruim een miljoen werknemers  – van een arbodienstverlener. Voor de OR een mooie aanleiding om de eigen verzuimcijfers in de onderneming eens onder de loep te nemen en te vergelijken met de landelijke trend.

In 2011 was al sprake van minder verzuim door de economische recessie. Maar in 2012 waren – voor het eerst – werknemers minder vaak én minder lang thuis. Over het hele jaar kwam het gemiddelde verzuim uit op 4,1 procent. Dat is lager dan in 2010 (4,3 procent) en 2011 (4,5 procent).
 
Psychische klachten
Meer werkdruk, problemen in het privéleven en zorgen over geld waren de belangrijkste oorzaken voor het toegenomen verzuim door psychische klachten. In 2010 was dat 17 procent, in 2011 was dat 20 en in 2012 is dat 29 procent. Overspannenheid komt in 2012 twee keer vaker voor dan in 2011. De In de leeftijdscategorie 35-39 jarigen komen normaal gesproken de meeste psychische klachten voor. In 2012 verschoof de piek naar de categorie 30-34 jarigen.
Het verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat (zoals rugklachten, nekklachten en schouderklachten) bleef in deze periode ongeveer gelijk en verzuim door andere lichamelijke klachten daalde van 40 procent in 2010 naar 30 procent in 2012.
 
Verzuimduur
De gemiddelde verzuimduur daalde licht, ook bij werknemers met psychische klachten. In 2009 duurde verzuim gemiddeld 20 dagen, in 2010 23 dagen, in 2011 25 dagen; in 2012 was de gemiddelde duur 23 dagen.