Van werk-naar-werktrajecten doeltreffend

Vanaf 1 december 2010 tot 1 maart 2012 zijn er negen werk-naar-werkexperimenten uitgevoerd. Boventallige werknemers sneller aan een baan helpen, zo was de doelstelling van deze experimenten door werkgevers en vakbonden. In totaal hebben 680 werknemers aan de experimenten deelgenomen. 60% hiervan (404 werknemers) heeft een andere baan gevonden. Het gaat hier weliswaar bij een groot deel van de werknemers (74%) om een tijdelijk contract.

Uit de Eindrapportage die door minister Asscher naar de Tweede Kamer is verstuurd blijkt dat het succes van de experimenten vooral te maken heeft met de actieve betrokkenheid van de vakbond. Dit gaf werkgevers en werknemers vertrouwen en bood een plek om vragen te kunnen stellen. 
Ook de samenwerking tussen sectorfondsen en sociale partners bleek van belang. Daardoor was het makkelijker om werknemers om te scholen en zo makkelijker aan een nieuwe baan te helpen. Voor de experimenten was een subsidie voor begeleiding naar nieuw werk beschikbaar van € 2500 per werknemer.
De minister heeft de sociale partners gevraagd om sectorplannen op te stellen waarin de resultaten van de werk-naar-werkexperimenten mee genomen worden.