Ontslag om overgewicht niet toegekend

Een heftruckchauffeur is zo dik dat hij op een gegeven moment niet meer in de cabine van de heftruck past. Hij krijgt vervolgens administratief werk te doen. Daarnaast is hij veel ziek en komt dat – volgens de werkgever – door de morbide obesitas van de werknemer. Hij wil daarom de werknemer ontslaan.

De werkgever voert aan dat de werknemer in de afgelopen 9 jaar vaak door zijn overgewicht arbeidsongeschikt is geweest en dat het niet te verwachten is dat hij binnen afzienbare tijd weer in zijn cabine op de heftruck zal passen. De administratieve functie waarin hij tijdelijk heeft gewerkt, is niet meer beschikbaar en er is geen ander passend werk voor hem.
 
De werknemer ziet het anders. Hij vindt dat er een opzegverbod geldt wegens chronische ziekte. Daarnaast is volgen hem de bedongen arbeid veranderd. Het was al jaren niet meer het doel om hem te laten terugkeren in zijn functie als heftruckchauffeur. Het administratief werk is nu de bedongen arbeid geworden. Ook vindt de werknemer dat de werkgever zich niet genoeg heeft ingespannen bij de begeleiding. Hij vraagt om afwijzing van het ontslagverzoek en – als het verzoek toch wordt toegewezen – wil hij een vergoeding gebaseerd op een correctiefactor van 2,5. Dat komt afgerond neer op € 236.000.
 
De rechter verbiedt het ontslag. Beide partijen zijn het er over eens dat de man aan morbide obesitas leidt en dat dit een chronische ziekte is. De rechter sluit aan bij de beleidsregels van het UWV voor ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim:
  • de werknemer verzuimt regelmatig;
  • het ziekteverzuim werkt zo verstorend op het arbeidsproces, of drukt zo zwaar op andere werknemers, dat voortzetting van de arbeidsrelatie niet verlangd kan worden;
  • het is niet te verwachten dat de werknemer binnen 26 weken hersteld zal zijn; en
  • er is geen aangepaste functie of herplaatsingsmogelijkheid binnen de organisatie.
 
In dit geval verzuimt de werknemer wel regelmatig maar heeft de werkgever niet aangetoond dat dat in het arbeidsproces verstorend werkt. Daarnaast zijn er volop administratieve functies beschikbaar in een bedrijf waar 630 mensen werken. Daarnaast doet de rechter ook een moreel appèl op de werkgever om zich maximaal in te spannen voor een zieke werknemer die al sinds 1979 in dienst is.
 
De uitspraak is niet gepubliceerd
LJN: BY4945,Sector kanton Rechtbank ‘s-Gravenhage , 1181972\EJ VERZ 12-82484