Minder fusies in 2012

De Sociaal Economische Raad (SER) houdt de stand bij van het aantal fusies in Nederland. In 2012 is het aantal fusies en overnames gedaald met 5,5 procent ten opzichte van 2011. Het aantal fusiemeldingen bij de SER wordt gezien als een indicatie voor de stand van de economie.

In 2012 zijn 400 fusies gemeld; in het jaar daarvoor waren dat er 423. Het betekent dat er voor het eerst sinds 2009 sprake is van een lichte daling in het aantal fusies ten opzichte van het jaar daarvoor.
In vergelijking met het aantal fusies van vijf jaar gelden (in 2007: 694 meldingen) is het aantal bijna gehalveerd. 
 
Fusies vooral in laatste kwartaal van het jaar
Het aantal fusies in het laatste kwartaal van het jaar is ongeveer gelijk gebleven met het aantal in het zelfde kwartaal in 2011. De daling zit dus vooral in de eerste drie kwartalen van 2012.
In de profitsector wordt in de industrie (39 procent) en dienstensector (27 procent) het meest gefuseerd. In de non-profitsector (10 procent) zijn de fusies in de thuis- en zorginstellingen het meest aan de orde.