Handleiding voor Het Nieuwe Werken

Steeds meer bedrijven gaan er toe over om Het Nieuwe Werken (HNW) in te voeren. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken biedt zowel het bedrijf als de werknemers aantrekkelijke voordelen. Minder kantoorruimte nodig, minder file, meer vrijheid om tijd zelf in te delen ed. Het Platform Slim Werken, Slim Reizen en biedt werkgevers en werknemers een handreiking om beleid op te stellen en actief aan de slag te gaan met Het Nieuwe Werken. Invoering van dHNWvraagt om nadrukkelijke betrokkenheid van de OR.

De brochure besteed aandacht aan de rechten en plichten van werkgever en werknemer op het gebied van de arbeidsomstandigheden en geeft tips over het invoeren van HNW.
Wijzigingen van bestaande arbeidstijdenregelingen zijn instemmingsplichtig, evenzo heeft de OR die bevoegdheid op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid. 
 
Zelf de brochure downloaden? Klik hier