Veranderingen in 2013 op een rijtje

De Nieuwsbrief Medezeggenschap zet de belangrijkste verandering voor de Ondernemingsraad voor u op een rijtje.

 • Het GBIO is op 31-12-2012 gestopt. Daarmee is ook de bijdrageregeling voor OR-scholingen en coaching vervallen. Tegelijkertijd is de Belastingdienst gestopt met het innen van een bijdrage bij de ondernemers.
 • De meeste taken van het GBIO zijn over genomen door de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CMB). Het CMB is een commissie van de SER en stelt  – ondermeer – jaarlijks richtbedragen vast voor OR-scholingen. Voor 2013 heeft de commissie een aantal speerpunten geformuleerd. Zo komt er aandacht voor de innovatie van medezeggenschap, de vacatures en samenstelling van ondernemingsraden en de communicatie van OR & PVT met hun achterban.
  Zelf de plannen van het CMB lezen? Klik hier
 • De AOW-leeftijd gaat met één maand omhoog. Door een stapsgewijze verhoging komt de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar te liggen en 2021 op 67 jaar.
  Zelf je AOW-leeftijd uitrekenen? Klik hier
 • Werkkostenregeling: de vrije ruimte gaat omhoog van 1,4 naar 1,5 procent van de fiscale loonsom. Vanaf 2014 moet elke werkgever de werkkostenregeling invoeren.
 • Door het verstrekken van een premiekorting komt een mobiliteitsbonus beschikbaar voor het in dienst nemen van een werkloze van 50 jaar en ouder en arbeidsgehandicapten. De premiekorting voor het in dienst houden van 62-plussers komt echter te vervallen.
 • De boetes voor het overtreden van de Arbowet gaan omhoog. De ondernemer krijgt een boete van € 12.000 per werknemer als er illegale werknemers aan het werk heeft. Ook de maximale boete voor het werken op een onveilige steiger gaat omhoog naar € 18.000.
 • De Arbeidstijdenwet kent nu begripsomschrijvingen voor de begrippen ‘arbeid’ en ‘rusttijd’. (Zie een eerder artikel hierover)
 • De prijs voor het deskundigenoordeel via het UWV gaat omhoog. Het wordt € 100 voor de werknemer en € 400 voor de werkgever. Voorheen was het tarief van het deskundigenoordeel voor de werkgever en de werknemer € 50.
 • De maximale duur van de proefplaatsing van werknemers die een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering hebben wordt verlengd naar zes maanden. Voorheen kon de bestuurder nog maximaal drie maanden gebruikmaken van de proefplaatsing.