Veel koek en ei tussen OR en bestuurder

De OR Insight-enquête heeft navraag gedaan naar de relatie tussen OR en bestuurder. De meerderheid van de OR-leden vindt dat de samenwerking centraal staat en dat er sprake is van toegevoegde waarde door de OR. Er wordt beduidend minder gevochten dan samengewerkt.

Zo’n 82 procent van de deelnemende OR-leden scoort de relatie met de bestuurder op ‘samenwerking’. De andere OR-leden (18 procent) vindt dat de relatie vooral uit tegenstelling bestaat. Op vijf procent na vinden alle OR-leden dat de OR van toegevoegde waarde is voor de organisatie en 80 procent denkt dat hun bestuurder daar ook zo over denkt. Een overgrote meerderheid (95 procent) van de OR-leden is ook van mening dat de ondernemingsraad toegevoegde waarde heeft voor de organisatie en 80 procent denkt dat de bestuurder dat ook vindt.