Stand van zaken van duurzame inzetbaarheid

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is onderzoek gedaan naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen bedrijven en instellingen. Ook is er in CAO’s gezocht naar afspraken over duurzame inzetbaarheid. Bij een derde van de bedrijven wordt er nog niets aan beleid op duurzame inzetbaarheid gedaan.

Bij het doorvragen aan de 427 geënquêteerde bedrijven blijkt dat bijna alle bedrijven twee of meer personeelsinstrumenten heeft ingezet die duurzame inzetbaarheid kunnen bevorderen. En 87 procent heeft zes of meer instrumenten toegepast en bijna een derde benut 16 of meer instrumenten. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans op een bovengemiddelde inzet om HR-instrumenten in te zetten om medewerkers duurzaam inzetbaar te hebben en te houden.

CAO-afspraken over duurzame inzetbaarheid
Er zijn in 2012 100 CAO’s onderzocht, van toepassing op circa 5,4 miljoen werknemers. Over het thema gezondheid bevatten 88 cao’s afspraken (van toepassing op 93% van de werknemers onder de onderzochte cao’s). Relatief veel afspraken gaan over proactief en preventief beleid (47 cao’s). Hierbij valt te denken aan gezondheidsmanagement/vitaliteitsbeleid, bevorderen van een gezonde levensstijl, en aandacht voor de balans tussen werk-privé. Niet alle door organisaties genomen maatregelen komen voort uit gemaakte CAO-afspraken. Veel maatregelen op de terreinen gezondheid, scholing en mobiliteit blijken in de praktijk (veel) vaker voor te komen dan op grond van het aantal CAO-afspraken zou worden verwacht.

  • Zelf het onderzoeksrapport over duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau lezen? Klik hier
  • Zelf de rapportage over duurzame inzetbaarheid in CAO en praktijk lezen? Klik hier