OR procedeert om sluiting afdeling met één werknemer

In de adviesprocedure voor de sluiting van een afdeling in de onderneming waarin slechts één werknemer werkzaam is adviseert de OR negatief. Het advies van de OR wordt niet overgenomen en het voorgenomen besluit wordt uitgevoerd. Daarop stapt de OR naar de Ondernemingskamer(OK).

De onderneming ontwikkelt re-integratieplannen voor werknemers die daarmee aan tijdelijk werk geholpen worden. Het arbeidsdiagnostisch centrum (ADC) van de onderneming stelt deze plannen op. De ondernemer wil het centrum sluiten, omdat er geen werk te doen valt voor deze afdeling. Als het hoofd van de afdeling met pensioen gaat en er nog één werknemer werkzaam is, moet de afdeling worden gesloten. De OR adviseert negatief over deze sluiting, maar de ondernemer zet zijn plan toch door. De OR gaat in beroep bij de OK.

Volgens de OK heeft de ondernemer zijn besluit onvoldoende gemotiveerd. Ondermeer omdat de ondernemer onduidelijk is of besluit te maken heeft met het ontbreken van een voldoende gekwalificeerde medewerker voor deze afdeling. De OR had juist betoogd dat daarvan wel sprake is. Ook wil de ondernemer dat de werkcoaches de taken van het ADC gaan uitvoeren, maar laat na om precies aan te geven welke competenties daarvoor nodig zijn en of het mogelijk is dit werk door hen te laten doen. Ook de financiële onderbouwing van de besparingen die de ondernemer denkt te halen deugt in de ogen van de OK niet. De ondernemer heeft al wel een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor gedeeltelijk al uitvoering is gegeven aan het besluit, zoals het herbestemmen van de ruimte waar het ADC zat. Al met al vindt de OK dat de ondernemer zijn besluit onvoldoende heeft gemotiveerd en dat hij bij het afwegen van alle belangen niet in redelijkheid tot een besluit heeft kunnen komen. De ondernemer moet zijn besluit dan ook terugdraaien, inclusief de reeds getroffen maatregelen.

Bijzonder
Een adviesaanvraag voor het laten vervallen van één arbeidsplaats is zeldzaam. Maar als daar eenmaal toe besloten is, dan gelden de gebruikelijke regels. Eén daarvan is dat besluiten afdoende gemotiveerd worden. Volgens de OK was daar in dit geval geen sprake van.

Zelf de uitspraak lezen? Klik hier