Je foto in het smoelenboek. Mag dat nog?

In veel organisaties worden foto’s van werknemers gebruikt voor een smoelenboek. Op die manier kunnen collega’s, maar ook cliënten/patiënten/bezoekers zien hoe de persoon - waarvan de naam/functie bekend is - er uitziet. Sommige bedrijven zetten de foto’s ook op de website. Maar mag dat nog na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei a.s.?

Lees meer...

Mag ik mijn oude baan terug?

Als een medewerker zijn baan heeft opgezegd, vervolgens spijt krijgt en wil terugkeren naar zijn oude baan bij zijn oude werkgever. Kan dat en… wat zijn de gevolgen ervan voor zijn arbeidsovereenkomst? En wat is de Ragetlie-regel?

Lees meer...

Bereikbaarheidsdienst is óók arbeidstijd

Het Arbeidshof in Brussel heeft om een z.g. prejudiciële beslissing gevraagd aan het Europees Hof. Het gaat om de vraag of een thuiswachtdienst waarbij een werknemer binnen 8 minuten gehoor moet geven aan oproepen van de werkgever als arbeidstijd moet worden aangemerkt. 

Lees meer...

Instemming OR blijkt niet voldoende

Als een werkgever – na instemming door de ondernemingsraad – de pensioenregeling eenzijdig wijzigt, stapt een werknemer naar de kantonrechter. Door het besluit van de werkgever moet de werknemer ook gaan bijdragen aan de pensioenpremie. Bij kantonrechter verliest de werknemer en hij gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof. Wat oordeelt die?

Lees meer...

Beoordelen in zelfsturende teams

In veel organisaties zijn zelfsturende teams ingevoerd. Daarmee verandert er ook wat in de wijze waarop personeel beoordeeld kan worden. Het logisch om die beoordeling voortaan niet meer in een 1op1-gesprek te doen met de leidinggevende, maar het team te gebruiken om tot een beoordeling te komen. In dit artikel een businesscase van een bedrijf waar ze de beoordelingen in en aan de teams hebben overgelaten.

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken