Vaststellingsovereenkomst wordt veel gebruikt

In maar liefst 70 procent van vrijwillig of gedwongen vertrek uit bedrijf of organisatie wordt middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigd. Deze vorm die het wederzijds goedvinden van de beëindiging als basis heeft vormt één van de drie mogelijkheden om ontslagen te worden of ontslag te nemen.

Lees meer...

Deeltijdpensioen om duurzaam inzetbaar te blijven

Mensen werken steeds langer door. Dat komt niet alleen door het verhogen van de AOW-leeftijd, maar ook omdat er mogelijkheden zijn om in aanloop naar het pensioen wat minder te gaan werken. In tal van organisaties en branches is het generatiepact ingevoerd, waardoor het mogelijk wordt om als 60-plusser met inlevering van wat salaris – maar met behoud van de volledige pensioenopbouw – minder te gaan werken. Bij zo’n regeling is er dubbel voordeel te behalen: de werknemer heeft door meer hersteltijd meer kans om tot aan zijn pensioen inzetbaar te blijven en voor de vrijkomende uren worden jonge werknemers aangesteld. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een andere optie om langer door te werken uitgewerkt: het deeltijdpensioen.

Lees meer...

Goed werkgeverschap voor personeelsbehoud

Het aantal sectoren waarin de vacatures niet of nauwelijks gevuld kunnen worden neemt alleen maar toe. Techniek, IT, onderwijs, de zorg zijn een paar van die sectoren. Het is dan ook voor werkgevers van belang om personeel te werven én te behouden. Ruim de helft van werknemers in het mkb verlaat het bedrijf binnen vijf jaar. Maar één op de zes werknemers blijft minstens 11 jaar bij het bedrijf in dienst. Kortom: werk maken van goed werkgeverschap is voor veel ondernemingen een harde noodzaak. Alleen op die manier is verloop en onvervulde vacatures tegen te gaan. In dit artikel tips voor goed werkgeverschap. De ondernemingsraad heeft daarbij ook een taak.

Lees meer...

Eenzijdig pensioenregeling wijzigen mag

Dertien jaar na een eenzijdige wijziging van hun pensioenregeling stappen 14 werknemers naar de rechter om dat besluit aan te vechten. Ze vinden dat ze door het besluit in hun pensioen worden benadeeld en willen dat een eerdere pensioentoezegging wordt gehandhaafd.

Lees meer...

Moet de werknemer de boete betalen?

Een chauffeur is via een uitzendbureau voor een bedrijf aan het werk en overtreedt de wettelijke rij- en rusttijdenregeling. Als het bedrijf daarvoor een boete van € 2680 ontvangt wordt die naar het uitzendbureau gestuurd. Die stelt vervolgens de chauffeur voor de boete aansprakelijk en wil het boetebedrag met het salaris verrekenen. Kan en mag dat wel?

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken