De volgorde in reorganisaties

In een adviesprocedure over de verhuizing van een deel van het bedrijf en de voorgenomen uitbesteding van werkplaats-activiteiten en de magazijn-functie worden bestuurder en ondernemingsraad het niet eens. Uiteindelijk komt de kwestie voor behandeling op de rol van de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam. 

Lees meer...

Adviesprocedure zonder motieven voor het besluit

Het loopt niet allemaal op rolletjes als de ondernemingsraad van een bedrijf dat sleepdiensten levert om advies wordt gevraagd onder meer over het opheffen van de functie van magazijnbeheerder. De ondernemingsraad maakt zelfs een eigen berekening, maar die wordt niet door de bestuurder meegenomen in zijn definitieve besluit. De OR laat het er niet bij zitten en stapt naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam.

Lees meer...

De gevolgen van een niet genomen besluit

Als in 2008 een instemmingsverzoek tot het wijzigen van een werktijdenregeling wordt ingediend stemt de ondernemingsraad daarmee in. In 2017 komt dat instemmingsverzoek opnieuw op tafel, eerst bij de kantonrechter en vervolgens – in hoger beroep – bij het hof. Het gaat om het registreren van pauzes in een urenregistratiesysteem dat automatisch een pauze van 30 minuten registreert, ook als die pauze korter heeft geduurd of er zelfs helemaal geen pauze is opgenomen.

Lees meer...

OR heft onderdeelcommissie op. Mag dat?

Als een onderdeelcommissie (OC) het vertrouwen in de directie van het onderdeel opzegt stopt het overleg dat de OC met hun bestuurder heeft. De ondernemingsraad vertaalt het stoppen van het overleg als dat de leden van de OC hun taken en bevoegdheden hebben neergelegd en besluiten de OC te ontbinden. Daar gaan twee OC-leden via hun vakorganisatie tegen in beroep bij de voorzieningenrechter.

Lees meer...

Instemming OR met pensioenregeling is niet altijd redelijk

Als de ondernemingsraad heeft ingestemd met een gewijzigde pensioenregeling, dan is dat doorgaans voldoende om de gewijzigde regeling daadwerkelijk in te voeren. Maar als er belangen van werknemers door worden geschaad, dan is het voor die werknemers mogelijk om bezwaar te maken bij de kantonrechter. De OR moet immers met een redelijke en billijke regeling instemmen en daar was – wat 44 werknemers betreft – geen sprake van.

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken