Nieuwe OR-leden: Haal je collega’s in!

Nieuwe OR-leden halen tijdens startersdag op woensdag 13 juni a.s. hun ervaren OR-collega’s in. Een cursusdag om een solide basis te leggen voor het OR-werk. Dit keer wordt de cursus gegeven in het Borchuus in Varsseveld.

Lees meer...

Reserveer alvast in uw agenda

Relatiedag Bureau Kalden op donderdag 21 juni 2018

Op 21 juni - de langste dag van het jaar - zal dit keer de bijeenkomst voor alle relaties en genodigden van Bureau Kalden plaatsvinden in het Borchhuus in het centrum van Varsseveld.  Met actuele onderwerpen, die in de vorm van een seminar en workshops gepresenteerd worden. Hoofdthema is de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de rol van de OR. Alle vaste relaties van Bureau Kalden ontvangen binnenkort een uitnodiging.

Lees meer...

Wie volgt? Doe mee met het onderzoek

In tal van bedrijven zijn dagelijks verschillende personeelsvolgsystemen aan het werk. GPS-locators in dienst- of leaseauto’s, smartphones met GPS, videobewaking, tags om in te loggen op het computersysteem of om het bedrijfspand binnen te komen e.d. Al deze middelen maken inbreuk op de privacy van de werknemer, omdat de werkgever te allen tijde kan volgen waar zijn personeel is en hoe lang op die plek verbleven of gewerkt wordt. Een zorgvuldige regeling voor het omgaan met de data die deze systemen opleveren is voor de privacy van werknemers dan ook van groot belang. 
Bureau Kalden is benieuwd naar de ervaringen van ondernemingsraden met deze regelingen in uw bedrijf of organisatie. Laat uw ervaringen weten!

Lees meer...

Voor je dit wegklikt...

Als u dit bericht vandaag, de derde januari leest, wilt u onze beste wensen vast nog wel in ontvangst nemen. Worstelt u zich echter op bijvoorbeeld maandag 8 januari door een te volle mailbox, dan is onze wens over hoop en een goede gezondheid misschien allang ondergesneeuwd door van alles wat uiteraard ook belangrijk en dringend is. Zo, nog wat mijmerend aan het begin van het nieuwe jaar, dringt het onderscheiden van hoofdzaken en bijzaken zich aan je op. 

Lees meer...

Een Aandachtsfunctionaris, ja die wil ik ook!!

Bij de GGZ Oost Brabant zijn ze per 2016 gestopt met onderdeelscommissies. Er zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld, die onder meer tot taak hebben signalen op de werkvloer te verzamelen en in te brengen bij het management. Jarenlang was er het weerbarstige probleem dat er zo weinig reacties uit de achterban de ondernemingsraad bereikten. Met nadrukkelijke steun en nieuw elan van de Raad van Bestuur is nu een nieuwe weg ingeslagen.

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken