Wijzigingen in Arbowet per 1 juli helemaal van kracht

Op 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet van kracht geworden. De wet bevat een overbruggingsperiode voor het afsluiten van een nieuw contract met de Arbodienst van één jaar, zodat op 1-7-2018 alle organisaties aan de nieuwe bepalingen moeten voldoen. Dat betekent dat elke ondernemingsraad in het afgelopen jaar een instemmingsverzoek voor een aangepast contract met de Arbodienst besproken heeft. Is dat nog niet het geval? Dan is de ondernemer  - behalve als het contract al voorafgaand aan 1-7-2017 aan de nieuwe vereisten is aangepast - in overtreding. Dat kan in de papieren lopen als de Inspectie SZW constateert dat het contract niet overeenkomst met wat de Arbowet daarover bepaalt.

Lees meer...

Boete voor werknemer bij overtreden Arbowet

De werkgever krijgt vanuit de Arbowet en Arbobesluit de nodige verplichtingen opgelegd. Als bij onderzoek door Inspectie SZW blijkt dat de werkgever zich niet aan de verplichting gehouden heeft volgt een boete. Maar ook een werknemer heeft op grond van dezelfde wet verplichtingen om veilig en gezond te werken. En bij overtreding kunnen werknemers ook een boete opgelegd krijgen. Dat kan in de papieren lopen.

Lees meer...

Wat weet je van je arbeidsveiligheid?

Elke ondernemingsraad heeft de taak om toezicht te houden op de naleving van de (wettelijke) regels en gemaakte afspraken op het gebied van de arbeidsomstandigheden. De veiligheid van de mensen in het bedrijf maakt daar een belangrijk onderdeel vanuit. En kennis van de eigen arbeidsveiligheid is natuurlijk de basis om goed toezicht te kunnen houden. Dát is nu te testen.

Lees meer...

Forse risico’s door het werken met gevaarlijke stoffen

Ruim een miljoen werknemers hebben op het werk dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen. Daardoor loopt 1 op de 6 werknemers risico om daardoor ziek te worden, soms zeer ernstig zoals astma, COPD en longkanker. Werkgevers dienen het personeel te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In de praktijk is die bescherming lang niet altijd op orde. De recente Chroom-6-affaire waarin medewerkers van Defensie bloot werden gesteld aan een kankerverwekkende verf is daar een treurig voorbeeld van. Voor de ondernemingsraad zijn de gevaarlijke stoffen zeker de aandacht waard.

Lees meer...

Meer dodelijke arbeidsongevallen in 2017

In 2017 kwamen maar liefst 70 mensen om door een arbeidsongeval. De meeste arbeidsongevallen vonden – opnieuw - plaats in de bouw. Maar ook in andere sectoren zijn arbeidsongevallen met dodelijke afloop geregistreerd.  Er is aandacht nodig voor veiligheid op de werkvloer, want het aantal ongevallen stijgt – met name in de bouw – zeer sterk. Jaarlijks zijn er zo’n 450.000 arbeidsongevallen, waarvan 70 met dodelijke afloop. Bijna de helft van de werknemers (220.000) heeft letsel door het ongeval en verzuimt daardoor minimaal 1 dag. 20.000 werknemers hebben na een half jaar nog steeds te maken met letsel en verzuim.

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken