Meer banen voor mensen met beperking

De werkgevers hebben meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking geboden dan oorspronkelijk de afspraak was. In 2017 zijn er 11.000 extra banen gecreëerd bovenop het streefaantal van 23.000 banen. En daar waar het bedrijfsleven meer doet dan is afgesproken, is laat de overheid het zelf wat afweten om de doelstelling van de Participatiewet te halen. Dat staat in het onderzoek ‘Onderzoek naar de duurzaamheid van de banen voor de banenafspraak’.

Lees meer...

Kwart beroepsbevolking flext

Maar liefst een kwart van de beroepsbevolking in 2017 werkte als flexkracht. Dat is een aanzienlijke hoeveelheid medewerkers die maar beperkte zekerheden over hun contract, arbeidstijden en beloning hebben. En dat heeft zo zijn gevolgen voor het inkomen, de mogelijkheid om een hypotheek voor een huis te verkrijgen, de studie te bekostigen e.d. En als een kwart van de beroepsbevolking op basis van een flexcontract werkt, zou dan ook een kwart van de ondernemingsraden uit flexwerkers horen te bestaan?

Lees meer...

Transitievergoeding bij deeltijdontslag?

Als je als medewerker wordt ontslagen en vervolgens volgens dezelfde voorwaarden als voorheen een deeltijdcontract aangeboden krijgt, heb je dan recht op een volledige transitievergoeding? Een werknemer die dat overkwam  stapte naar de rechter toen de werkgever die volledige vergoeding niet wilde betalen. 

Lees meer...

Fusiegedragsregels niet nageleefd

In 2017 zijn er 588 fusies gemeld bij de Sociaal Economische Raad (SER). Dat is het hoogste aantal sinds 10 jaar en een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2016. In de SER Fusiegedragsregels zijn de voorwaarden o.a. voor het melden van een fusie vastgelegd. In niet alle gevallen worden die gedragsregels zorgvuldig nageleefd. Dat was ook het geval bij een overname van twee bioscoopbedrijven door een derde partij. Vakorganisatie FNV liet het er niet bij zitten en stapte naar de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.

Lees meer...

Arbeidsvoorwaardenregeling in plaats van cao

Bij supermarktondernemer Jumbo heeft het personeel gekozen voor een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) in plaats van een cao. De avr is door de werkgever met de ondernemingsraad afgesloten; daardoor zijn de bonden buiten het overleg en de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden gehouden. Hoewel het vaker voorkomt, o.a. bij Action en Gall & Gall, is het bijzonder, want de ondernemingsraad heeft geen wettelijke bevoegdheden om zich met de primaire arbeidsvoorwaarden van het personeel te bemoeien.

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken