Klokkenluiders in de knel

Na het melden van een misstand ondervindt bijna twee derde van de klokkenluiders negatieve gevolgen door hun melding. De gevolgen variëren van ontslag tot het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. In toenemende mate ervaren klokkenluiders een angstcultuur in hun bedrijf of organisatie. Daar zou de OR wat aan kunnen doen!

Lees meer...

Rechten van medewerkers op hun persoonsgegevens

Als op 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt krijgen werknemers meer rechten op het gebied van hun eigen persoonsgegevens. Voor de ondernemingsraad ligt er een taak om ervoor te zorgen dat medewerkers daarover geïnformeerd worden en de werkgever meewerkt aan deze rechten. 

Lees meer...

Nieuwe wetten en regels in 2018

Traditioneel is 1 januari de datum waarop veel nieuwe wetten, wetswijzigingen en regelgeving van kracht worden. Een overzicht van die veranderingen die in 2018 voor elke ondernemingsraad van belang zijn.

Lees meer...

Wet Invoering Extra Geboorteverlof ingediend

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor de partner M/V bij de geboorte van hun kind meer dagen vrij krijgt. Het verlof gaat volgend jaar van twee naar vijf dagen, zo is de bedoeling.

Lees meer...

Aanstellen functionaris gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bepaalde organisaties zijn dan verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Welke organisaties hebben zo’n verplichting en… wat is de taak van zo’n functionaris?

Lees meer...

Oeps! Het mailtje is al weg

Een foutje is snel gemaakt als je een mailtje verstuurt naar een verkeerde ontvanger. En als er in het mailtje persoonsgegevens staan, dan is er officieel sprake van een datalek. En dan moeten medewerkers wel weten dat er sprake is van een lek en wat ze vervolgens moeten doen.

Lees meer...

Wie betaalt de kosten voor de externe deskundige?

Als een ondernemingsraad zich wil laten bijstaan door een externe deskundige volstaat een melding daarover aan bestuurder. De melding moet ook de kosten voor deze bijstand bevatten, zodat de ondernemer weet wat het hem gaat kosten. Deze gang van zaken – terug te vinden in de WOR, artikel 22, 2e lid – wordt wat anders als de kosten worden gemaakt door de ondernemingsraad voor feitelijk een andere onderneming dan het bedrijf waarvoor de OR is ingesteld. 

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken