Belastingvrije jubileumuitkering bij 25 of 40 jaar in dienst

In een tijd van veel tijdelijke contracten en flexibele inzet van personeel zal het mogelijk steeds minder voorkomen: medewerkers die 25 jaar of langer in dienst zijn. In veel bedrijven is een gratificatieregeling van kracht waardoor medewerkers bij een dienstjubileum een extra uitkering ontvangen. Van de Belastingdienst mag dat belastingvrij als een medewerker 25 of 40 jaar in dienst is. De OR heeft instemmingsrecht op een jubileumregeling, tenzij deze regeling al in de CAO geregeld is.

Lees meer...

Handtekening voor vrije lijstkandidaat afgeschaft

Met de wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) die op 19 juli 2013 van kracht werden is ook het handtekeningenvereiste voor OR-kandidaten die zich via een vrije lijst kandidaat willen stellen komen te vervallen. Moest de kandidatuur voorheen met maximaal 30 handtekeningen van collega’s worden ondersteund, nu hoeven geen handtekeningen meer verzameld te worden. 
Het afschaffen heeft nogal wat gevolgen voor de OR-reglementen en de verkiezingsprocedures. Die moeten voor elke OR op de schop.

Lees meer...

Als je maar lang genoeg werkt bij één baas

De laatste jaren zijn in verschillende CAO's en bedrijven de regels voor een jubileumgratificatie versoberd. Kreeg je vroeger nog een kwart of half maandsalaris belastingvrij als je twaalf en een half jaar in dienst was, tegenwoordig wordt daarvoor meestal niets meer uitgekeerd. De Belastingdienst werkt nog maar aan twee uitkeringen mee: na het bereiken van een diensttijd van 25 jaar én na 40 jaar.

Lees meer...

OR zegt vertrouwen op in bestuurder

Het haalt geregeld de krant: een OR die het vertrouwen in de bestuurder opzegt. Onlangs nog de OR van TBS-instelling Oldenkotte en actueel de ondernemingsraad van het politiekorps Zeeland. Die hebben niet alleen het vertrouwen opgezegd in hun korpschef, maar zelfs ook in de korpsbeheerder.
Waarom doet een OR zoiets? Wat bereiken ze ermee en wat zijn de mogelijke risico’s van zo’n actie?

Lees meer...

Ontslagbescherming OR-leden na 1 juli 2015

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) veranderen de ontslagregels fors. Zo komt er het recht op een wettelijke ontslagvergoeding in de vorm van een transitievergoeding en zijn er twee ontslagroutes: via het UVW of via de kantonrechter. De ontslagbescherming van OR-leden blijft onder de nieuwe wet nagenoeg gelijk. Ontslag om bedrijfseconomische redenen blijft – ook voor een OR-lid – mogelijk. 

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken